Sách ehon tương tác giúp trẻ chậm nói phát triển ngôn ngữ hiệu quả

Trẻ nhỏ chậm nói là tình trạng khả năng ngôn ngữ của trẻ chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Khi trẻ gặp phải tình trạng này thì các bậc cha mẹ rất lo lắng và tìm mọi phương pháp để dạy trẻ nói. Vậy tương tác với trẻ như thế nào để trẻ chậm nói phát triển tốt ngôn ngữ?

Continue reading

Những phương pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mầm non

iệc dạy trẻ mầm non phát triển kỹ năng giao tiếp là khả năng thực hiện việc chuyển tải thông tin, từ bản thân trẻ sang người khác, sử dụng các công cụ như ngôn ngữ, ngôn ngữ viết hay ngôn ngữ cơ thể. Đối với trẻ mầm non, khả năng giao tiếp gồm việc thể hiện phương thức giao tiếp của bản thân và tiếp nhận thông điệp từ người khác.

Continue reading